நம் TEAM-ன் Updates Message பெற , 9659504002 இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..

T3-C8-English-Poem – Special Hero

Term-3 : Class-8
Poem – Special Hero

********************************

Motivation
Song
Demo Class
******************************************
  ___________________________________

by
Tr.Mrs.Prema Sekar
PUMS BOMMANAMPALAYAM

- தொகுப்பு  
www.thodakkakalvi.com's Team
Teacher's Team & Service Team
Whatsapp / TeleGram  - 9659504065
************************************
நம் TEAM-ன் Updates Message பெற
9659504002 - இந்த எண்ணை உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்.

நன்றி.
Updates Message களை இணைப்பில் இருங்கள்
join to GET Updates 
  
  


  
  

No comments:

Post a Comment