நம் TEAM-ன் Updates Message பெற , 9659504002 இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..

T3-C8-English-Supplementary Reader – The Woman on platform 8

Term-3 : Class-8
Supplementary Reader – The Woman on platform 8

********************************

Section1 - Motivation
Section1 - Part 1
Section1 - Part 2


Section1 - Part 3


Section1 - Part 4************************************************************************

Section2 - Motivation
Section2 - Part 1
Section2 - Part 2


Section2 - Part 3


Section2 - Part 4
******************************************
  ___________________________________

by
Tr.Mrs.Prema Sekar
PUMS BOMMANAMPALAYAM

- தொகுப்பு  
www.thodakkakalvi.com's Team
Teacher's Team & Service Team
Whatsapp / TeleGram  - 9659504065
************************************
நம் TEAM-ன் Updates Message பெற
9659504002 - இந்த எண்ணை உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்.

நன்றி.
Updates Message களை இணைப்பில் இருங்கள்
join to GET Updates 
  
  


  
  

No comments:

Post a Comment