நம் TEAM-ன் Updates Message பெற , 9659504002 இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..

Term1-Class7-Social EM-Revision Test- Result & MarkList

Online Test Marklist
எப்படி Print எடுப்பது.
இந்த வீடியோ பாருங்கள்
👇👇👇👇👇
👆👆👆👆👆
 மேற்சொன்ன முறைப்படி 
கீழே உள்ள Excel மூலம் உங்கள் பள்ளி மாணவர்களின் 
Marklistஐ Print எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
👇👇👇👇👇

No comments:

Post a Comment