நம் TEAM-ன் Updates Message பெற , 9659504002 இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..

TL-Videos Collections [Teaching & Learning Videos] - (Index Page)

பள்ளிகளில் மாணவர்களிடம் கற்றலை
எளிமையாக்க   ,  இனிமையாக்க  புதுமையாக்க 
- ஆசிரியர்களாகிய தாங்கள் தங்களின் பாடப்பொருளை சார்ந்த , கற்றல்கற்பித்தல் வீடியோக்களை[ TLV] மற்ற பள்ளி ஆசிரியர்களும் பயன்படுத்தும் நோக்கில் இங்கு பகிரலாம்.

விரும்பினால் ஆசிரியர்களாகிய தாங்களும் உங்களின் 
Teaching & Learning -Videos  [ கற்றல்கற்பித்தல் வீடியோ] க்களை
ஆசிரியர் பெயர் , வகுப்பு , பாடம் , பாடப்பொருள் , 
பள்ளி பெயர் & முகவரியுடன்
TeleGram செய்க-   9659504002 

இதுவரை பகிரப்பட்ட பல பள்ளிகளின் தொகுப்பு
பாருங்கள் பயன்படுத்துங்கள் பகிருங்கள்

New Syllabus TL-Videos Collections
   Select Class Below
www.thodakkakalvi.com TEAM
www.thodakkakalvi.com TEAM
www.thodakkakalvi.com TEAM
www.thodakkakalvi.com TEAM
www.thodakkakalvi.com TEAM
 Coming Soooooon 
 Coming Sooooooon


Old Syllabus TL-Videos Collections

   Select Class Below
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqeT8az1JMnjtNb7dVynZZbaM_1DZTGO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqeT8az1JMmY_Y4dLmPUYAmu0IPGsM_-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqeT8az1JMnp5Lt7Bg1O9MnzLG094gOG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqeT8az1JMmdQwHrKNTI2g7ETmBaR7KB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqeT8az1JMlaqVlQcBLh4nXrxp97dzUZ
 Select Class Below
 Select Class Below
For More Updates => Join " தொடக்கக்கல்வி " 
Whatsapp / TeleGram Group = > 9 6 5 9 5 0 4 0 6 5

No comments:

Post a Comment